Hamingja

Textul original de Varg Vikernes

Din cîte eu ştiu hamingja în Islandeză înseamnă în general „noroc”, dar în Norvegiana Veche ea înseamnă în primul şi primul rînd vardøger sau fylgja(„însoţitor”, cu sensul de „spirit păzitor”). Vardøger este „dublura” ce urmează omul oriunde el nu s-ar duce. Acest spirit este văzut cîteodată de alţi oameni cu mult înainte de sosirea reală a personei date. Pe de altă parte traducerea directă a înţelesului original a hamingjei este „cel ce umblă-n hamr„, hamr fiind forma, înfăţişarea persoanei.

Deci cine este acela ce umblă în forme şi înfăţişări? Şi despre ce forme şi înfăţişări e vorba? Miturile spun că zeii puteau să îmbrace diferite înfăţişări şi astfel transformîndu-se în ele: păsări, şarpi, insecte, boi, lupi şi aşa mai departe. Deci ei de asemenea „umblau în forme”.

Totuşi în primul rînd, cine sau ce umblă-n forme? Clar că răspunsul este – spiritele. Tu eşti născut într-o formă, tu trăieşti(umbli) în acestă formă şi apoi mori. Apoi tu te naşti iarăşi într-o nouă formă şi iarăşi trăieşti(umbli) şi iarăşi mori. Şi aşa se continuă posibil că pînă la nesfîrşit. Deci spiritele noastre sunt entităţi nemuritoare care îşi schimbă formele de fiecare dată; noi suntem acei ce umblă-n forme! Zeii sunt noi şi noi suntem zeii, precum, vorbind la general, şi filozofii Greci credeau: noi putem să umblăm în orice formă. De la cele mai inferioare fiinţe(gînganii, viermi) la cele mai superioare(zei), de asemenea şi în totul ce e între ele. De este fizic şi viu, atunci el poate servi ca „vas” pentru orice spirit.

Totuşi trebuie să continuăm cu întrebările: ce este un „spirit”? Încă se mai spune că spiritele şi zeităţile puteau să ia forma copacilor sau a altor plante şi precum este explicat aici toată viaţa provine din lumină. Sau poate spiriduşii luminoşi ar fi mai bine? Sau Lumina Albă! Deci adevărul e că tu eşti lumină albă ce umblă-n forme!

Oricum, cei mai nobili şi mai inteligenţi din strămoşii noştri susţineau că tu poţi să sporeşti această lumină cu tine însuţi. Tu puteai s-o întreţii, s-o hrăneşti şi s-o amplifici! Precum poţi s-o faci în şoaptă! Precum poţi s-o faci cu a ta Onoare! Pe plan spiritual Onoarea ta de asemenea va lumina şi pe alţii, inspirîndu-i, întărindu-i în deciziile lor, alinîndu-i la necazuri şi ajutîndu-i să-şi găsească calea prin întunericul lumii noastre. Noi ştim că asta-i adevărat. Noi încă mau creştem din lumina creată de Eroii şi Eroinele de mult dispăruţi: Marcus Aurelius, Tore Hund, Michael Wittmann, Decebal, Vercingetorix, Araminius şi aşa mai departe. Lumina lor încă e aici, luminoasă, caldă şi pură. Ei încă mai sunt aici, cu noi, în noi, alimentîndu-ne spiritul, dîndu-ne hrană metafizică.


Deci hamingja nu este doar norocul tău în viaţă, dar şi tu însuţi şi suma realizărilor tale onorabile şi încă toate realizările onorabile a strămoşilor tăi care te nutresc spiritual. Tu poţi s-o laşi să se vestejească şi să se decoloreze prin ruşinosul trai modern, ceea ce nu-i va adăuga lumină ci doar o va ştirbi, sau, poţi să trăieşti aşa cum o făceau strămoşii noştri şi să lupţi pentru o viaţă de Onoare şi Glorie! O viaţă de Faimă Nemuritoare! Fii acea lumină spirituală ce-i va nutri pe viitorii tăi urmaşi, altfel, după moartea-ţi vei dispărea pentru totdeauna. HailaR WôðanaR!

Hâvamâl, strofa a 76-a:

„Vite mor,

prieteni mor,

şi tu mori la fel;

dar ştiu un lucru

ce nu moare:

o faimă de onoare.”

Tradus de TewdwaR Leukessøn-Lazarius.

Spiriduşii Păzitori

Textul original de Varg Vikernes

Mulţi cred că conceptul îngerilor şi a îngerilor păzitori este un concept Creştin, dar asta-i departe de adevăr. Chiar şi termenul de înger provine din Greaca Veche şi înseamnă „mesager”. Îngerii erau mesagerii zeilor asemenea spiriduşilor Scandinavi ce erau descrişi la fel. Eu am să fiu într-atît de îndrăzneţ încît am să susţin că îngerul este cuvîntul Grec pentru spiriduşul păzitor.

Spiriduşul păzitor era numit în Vechea Scandinavie fylgja(„însoţitor”, „spirit păzitor”). Ăsta era un spirit ce te urmărea oriunde nu te-ai duce, dînd la o parte toate obstacolele din calea ta, ajutîndu-te să-ţi gaseşti calea şi să nu te pierzi, protejîndu-te de răni şi moarte, de consumarea mîncărurilor otrăvitoare şi apă necurată, de prădători primejdioşi şi aşa mai departe. Ăsta era al tău personal spiriduş păzitor. Cineva chiar susţinea că fylgja umbla înaintea ta ca să te prevină de orice trapă şi rău care ar fi putut să ţi se întîmple. Atunci ei, cînd erau văzuţi umblînd înaintea ta, erau numiţi vardøger(„paznic„, „păzitor„).

Clar că imaginea unui frumos spiriduş păzitor(întotdeauna feminin) care te urmăreşte şi te păzeşte este destul de romantică şi cam copliărească, dar idea provine din credinţa în hamingja; filgja ta fiind de fapt doar forma antropomorfizată a hamingjei. Asta mai explică şi faptul că hamingja este tradusă întotdeauna cu înţelesul de filgja. Doar Onoarea ta te poate salva de bolile acestei lumi, nu doar în sens direct, dar şi cu sensul că Onoarea îţi va asigura supravieţuirea ta spirituală şi imortalitatea, indiferent ce s-ar întîmpla corpului(formei) tău fizic. Nimic nu poate să dăuneze unui spirit Nobil! Nu-i moarte, nici durere nu-i. Poate s-o facă doar un comportament ruşinos, pentru că asta scade din Onoarea omului. Doar Onoarea are însemnătate în eternitate.

Ângsälvor(„Spiriduşi de Cîmp”), de Nils Blommer(1850):

Cînd duşmanii noştri ne atacă cu minciuni şi zvonuri false, ei ne atacă Onoarea noastră, întrucît ei au înţeles că asta-i calea de a nimici Europa; ei falsifică totul ce este al nostru şi răspîndesc doar minciuni despre strămoşii noştri. Vechiul European fiind capabil, bine îngrijit, curat, puternic, viteaz, inteligent, priceput şi onorabil, ei îl arată ca pe un incapabil, pe jumătate gol, porcos, slab, laş, imbecil, necinstit şi stupid sălbatic. Totul ce este European este scuipat şi batjocorit, furat sau arătat într-o lumină greşită, arătat într-o negură Iudaică.

Totuşi este un lucru bun în privinţa luminii: îţi trebuie doar o singură lumniniţă ca să izgoneşti întunericul şi nici chiar tot întunericul din lume nu va putea să stingă această luminiţă. Doamnelor şi domnilor, întoarceţi înapoi spiriduşii voştri, ai voştri însoţitori ce vă vor lumina calea în această lume şi să nu vă temeţi niciodată să mergeţi prin întunericul Iudeo-Creştin drept înainte şi să izgoniţi acest întuneric aşa cum numai voi puteţi: teferi şi cu mîndrie! Trăiască Spiriduşii! Cinste şi Glorie!

Tradus de TewdwaR Leukessøn-Lazarius.